Trgovina za topel dom!

Smo specializirano podjetje za prodajo materialov za ogrevanje, hlajenje, vodovod, sončnih sistemov ter toplotnih črpalk

Sodobno in učinkovito solarno ogrevanje

S termičnimi solarnimi napravami je pri tipičnem dimenzioniranju naprave možno ogreti približno 70 % letno potrebne sanitarne vode enodružinske hiše (poleti 100 %). Solarne naprave za podporo ogrevanja prostorov pokrivajo pri običajnemu dimenzioniranju v odvisnosti od ravni izoliranosti stavbe 10-40 %, pri nizkoenergijskih hišah pa celo do 60% skupne potrebe po toploti. Sodobna
ogrevalna tehnika temelji na kombinaciji sodobnega nizkotemperaturnega oz. kondenzacijskega generatorja toplote in solarne naprave.

Solarna energija je moderna. Na to kažejo tudi številni spodbujevalni instrumenti in programi. Subvencije občutno znižajo investicijske stroške, pogosto pa jih je mogoče povezati z naložbami v povečano toplotno zaščito ali posodobitev ogrevalnega sistema. Solarna naprava ščiti na podlagi enkratne naložbe tudi pred posledicami prihodnje rasti cen energije. Pomemben argument
za stranko je zanesljivost tehnike.

Kot proizvajalec sodobne ogrevalne tehnike nudi De Dietrich tehnično dozorele solarne re šitve, katerih sestavni deli so optimalno medsebojno usklajeni. V ponudbi sprejemnikov sončne energije sta dve izvedbi. Ploščati sprejemnik površine 2,5m2 z izjemnimi karakteristikami ter cevni oziroma »vakumski« sprejemnik z še 20% boljšim letnim izkoristkom. Paleto solarnih naprav pa dopolnjujejo še zalogovniki, bojlerji, ragulacije ter ves potreben originalni povezovalni material.